חיפוש    חפש 
 

 תקנון אתר ארגון בוגרי חובלים

 • אתר "ארגון בוגרי קורס חובלים", להלן ה"אתר", משמש פורטל מידע סגור באינטרנט בנושאי נטוורקינג, קידום חברתי ומקצועי של בוגרי קורס חובלים.
 • האתר מנוהל ומופעל ע"י ארגון בוגרי קורס חובלים (ע.ר. 580481166) הפרסום ו\או השימוש באתר ובתכנים המוצגים כפוף לתנאי השימוש להלן.
  יובהר, כי על המפרסם באתר ו\או למשתמש בו, לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש הבאים, שכן הפרסום באתר ו\או תחילת השימוש בו ובתכניו מעיד\ה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלו.
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר וכל תוכן הכלול בו, למעט תכנים הנמסרים לפרסום ( להלן "הזכויות"), הנן של מפעילי האתר ולפיכך אין לפרסם, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לידי צד שלישי זכויות אלו או חלקם, ללא הסכמתם של מפעילי האתר בכתב ומראש.
 • על המפרסם חל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים ( הודעות, תמונות, קבצים כלשהם, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, אינם מוסריים, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למפרסם, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
 • תכני המפרסם אשר יפורסמו באתר יהיו חשופים לכל משתמשי הפורטל והחברה איננה אחראית על התגובות שהמפרסם עלול לקבל בעקבות פרסום התכנים אשר יפורסמו באתר.
 • התכנים המפורסמים באתר הינם באחריות המפרסם בלבד, אין האתר אחראי בשום דרך לתוכני הפרסום ו\או צורתו מכל בחינה שהיא. בהתאם לאמור, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, השפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, ישירות או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש באתר או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו וזמינותם של השירותים ו\או התכנים הניתנים בו, כל זאת ללא כל צורך להודיע על כך לאיש. לאור האמור, מובהר בזאת כי לא יהיה למפרסם ו\או למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
 • מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות אשר ניתן באתר לא יופרע, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של מפעילי האתר ו\או ספקי השירות שלו. לאור האמור, מובהר בזאת כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.
 • שירותי האתר והשימוש בתכניו, ניתנים למשתמש בחינם כמות שהם, ומפעילי האתר מסירים מעצמם כל אחריות, לכל טענה, תביעה או דרישה, בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצורכי המשתמש. אי לכך יובהר, כי השימוש בתכנים המוצגים באתר ו\או בשירותיו, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, על כל המשתמע מכך.
 • ארגון הבוגרים רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים אשר ניתנים באתר, ליצירת קשר עם המשתמש והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. מפעילי האתר לא יעבירו למפרסמים מידע אשר עלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים לשימוש המשתמש במדור הייעוץ המופיע באתר, אי לכך, כל זנק, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו בשל השימוש במדור זה, הינו על אחריותו של המשתמש בלבד. בשום מקרה אין לראות בתשובות מטעם מפעילי האתר ו\או מי מטעמם, שהנן בגדר חיווי דעה בלבד, משום ייעוץ ו\או תחליף לייעוץ של בעל מקצוע. אי לכך אין להסתמך על העצות אשר יינתנו באתר כהמלצה לפעולה ו\או הימנעות מפעולה.
 • מפעילי האתר, רשאים להפסיק את השימוש שהמשתמש ו\או המפרסם עושה באתר אם לא יעמוד באחד מתנאי הסכם זה. הפרת תנאי שימוש ו\או פרסום אלו, תחייב את המפר בשיפוי מפעילי האתר בגין כל נזק שנגרם להם, לרבות הפסדים, אבדן רווחים, תשלום והוצאה שייגרמו להם. כמו כן, יישא המפר באחריותו לכלל הנזקים שאירעו בגין ההפרה לצדדים שלישיים, על כל הכרוך בכך.
 • הפצת "דואר זבל" ו\או כל דואר פרסומי אחר מתוך מאגר המפרסמים באתר ארגון בוגרי חובלים אסורה בהחלט.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר יהיה בית המשפט המוסמך באזור תל אביב.
 • מפעילי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. מפעילי האתר יפרסמו את התנאים החדשים באתר ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם.
 •  
כל הזכויות שמורות לארגון בוגרי קורס חובלים